Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Nazwa Projektu:    Inwestycja w Inteligentne Centrum
                                   Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o.

Beneficjent:           Nutrifarm Sp. z o.o.                             

Okres realizacji projektu: 2012 - 2015
 

Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.6. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
 


Powstanie Inteligentnego Centrum Logistycznego związane jest z bardzo dynamicznym rozwojem firmy i szybko zwiększającym się zapotrzebowaniem na nowoczesną powierzchnię magazynową, a także zaawansowane rozwiązania logistyczne. Inwestycja ma zapewnić jeszcze szybszą, pewniejszą i bezpieczniejszą dystrybucję dzięki połączeniu innowacji z dziedziny systemów magazynowania oraz robotyki.

Inteligentne Centrum Logistyczne


W procesie powstawania Centrum wykorzystano nowatorską koncepcję sposobów magazynowania i logistyki, opartą na własnych wynalazkach i zgłoszeniach patentowych. Wdrożono rozwiązania niestosowane dotychczas w szeroko rozumianej branży farmaceutycznej. Uwzględniono nowe trendy rozwojowe oraz wyzwania, przed jakimi stanie globalny rynek, przy czym zwrócono szczególną uwagę na konieczność zachowania pełnej kontroli jakości obsługiwanych produktów, potrzebę zabezpieczenia klientów przed sfałszowanymi wyrobami, a także na prawidłowość oraz skuteczność łańcucha dostaw i dystrybucji. W wyniku zrealizowanego projektu możliwe okazało się wdrożenie na skalę przemysłową unikatowej usługi logistycznej.

Inteligentne Centrum Logistyczne


Trzonem kompleksu jest magazyn Silo o wysokości 34 metrów o samonośnej konstrukcji mieszczący 11 000 palet, których obsługę zapewniają trzy automatyczne układnice wraz z systemem przenośników paletowych. Dzięki zastosowaniu wydzielonej strefy bezobsługowej, możliwe było zastosowanie systemu Inertyzacji, jako zabezpieczenia przeciwpożarowego. W przyległym budynku złożonym z trzech połączonych, zróżnicowanych kondygnacji pracuje kompletny system kompletacji.

Jedną ze stref Centrum Logistycznego zajmuje magazyn Mini-Load zapewniający optymalną obsługę zamówień, bez względu na strukturę. Palety zastąpiło tam 11 000 pojemników Eurobox zapełnionych opakowaniami zbiorczymi i jednostkowymi, które wydawane będą przez 4 układnice. Ten wyjątkowy magazyn zasilany jest automatycznie przez robota depaletyzującego, który po przyjęciu palety umieści znajdujące się na niej towary w plastikowych pojemnikach. Najbardziej czasochłonny etap wysyłki, czyli kompletacja drobnych zamówień odbywa się tutaj głównie poprzez robota pickingującego.

Dla sprawnego przygotowania wysyłek zaimplementowano również stanowiska Goods-To-Man połączone z systemem Pick-To-Light, dzięki którym pomimo ręcznego charakteru operacji – eliminuje się możliwość błędów ludzkich, utrzymując czas realizacji na najwyższym poziomie.

Sprawną koordynację i optymalizację procesów zapewnia przygotowany system WMS zintegrowany z systemem ERP. Wymiana danych w czasie rzeczywistym oraz śledzenie procesu komplementacji i śledzenia towarów na każdym etapie możliwe jest dzięki systemowi kodów 2D z indywidualnym numerem opakowań.

Inteligentne Centrum Logistyczne


Kubatura stref składowania i kompletacji, w których zgromadzono 23 000 palet i pojemników typu Eurobox wynosi 128 484 m³. Koszt budowy Inteligentnego Centrum Logistycznego sięgnął 87 mln zł.

Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.6 „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.


Strona internetowa Beneficjenta: www.nutrifarm.com.pl
Strona internetowa Programu Innowacyjna Gospodarka: www.poig.2007-2013.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.parp.gov.pl
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/index_pl.html

Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Nazwa Projektu:         Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez
Nutrifarm Sp. z o.o.
     
Beneficjent:         Nutrifarm Sp. z o.o.                                

Wartość całkowita projektu: 496 092,80 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
372 694,60 PLN
Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.06.2015
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ
 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)